10-daagse opleiding

In 10 dagen je rijbewijs

Lesvoorwaarden

Verplichtingen Verkeersschool:

De verkeerschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 

  1. Dat de les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen. (WRM)
  2. Dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
  3. Dat de examenaanvraag door de autorijschool na betaling van het examengeld door de leerling , binnen 5 werkdagen zal worden verwerkt.
  4. Dat er zoveel mogelijk les gegeven wordt in hetzelfde lesvoertuig.
  5. Dat de tijdsduur van de te geven rijles volledig wordt benut voor het geven van rijles , indien het een korte rij opleiding betreft is er sprake van een korte koffiepauze.
  6. Dat er een verzekering is afgesloten welke voldoende dekking biedt tegen aansprakelijkheid van de autorijschool jegens de leerling.

 

Verplichtingen van de Leerling:
De leerling is verplicht:

 

  1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.
  2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur, voor de afgesproken tijd en datum.
  3. Alle aanwijzingen van de rij instructeur op te volgen tijdens de rijlessen.
  4. In het bezit te zijn van een geldig legitimatie bewijs.